ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม / รางวัล

กิจกรรม / รางวัล

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว โครงการวิจัย
“SHOW & SHARE 2017
: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” 

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

science_star_award
ข้าราชการดีเด่น 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

 

 

แชร์ข่าวนี้