ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน" วันที่ 3 - 6 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน” วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง

เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน

วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561

กิจกรรมวิชาการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

ณ ห้องประชุมทานตะวันบุรีรัมย์ วันที่ 4 กันยายน 2561

 

 

แชร์ข่าวนี้