ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญเงิน ในงาน Show & Share 2018

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญเงิน ในงาน Show & Share 2018

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับเหรียญเงิน จากการเข้าประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว ภายในงาน
Show & Share 2018 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 อ.สกรณ์  บุษบง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
เข้าประกวดโครงงานสมองกลฝังตัวภายในงาน “Show & Share 2018 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นจำนวน 3 โครงงาน และได้รับรางวัลเหรียญเงินทั้ง 3 โครงงาน จากผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ จำนวน 133 โครงงาน จากสถาบันทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้