ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม 775 views

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรมย์ กำหนดจัดโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรมย์ และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเผยแพร่และบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 11 เมษายายน เวลา 11.30 น. ณ บริเวรณลานพระพุทธสัพพัญญูสุตโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นบ้าน/เสื้อลายดอกไม้

กำหนดการ

แชร์ข่าวนี้