ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2562
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน

มีกำหนดการดังนี้

07:00 ทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10:00 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทำพิธีที่ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
11:00 พิธีรดน้ำดำหัว และขอพรผู้อาวุโส ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
สาธิตการละเล่นพื้นบ้าน (สะบ้า) จากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
แข่งขันการเล่นสะบ้า โดยคณะ และหน่วยงานส่งเข้าแข่งขัน
14:00 ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศทีมสะบ้า

ผลการแข่งขัน
อันดับที่ 1 ทีมสำนักศิลปและวัฒนธรรม
อันดับที่ 2 ทีมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อันดับที่ 3 ทีมคณะครุศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้