ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดี​ต้อนรับ​นักเรียน​โรงเรียน​เมืองแกพิทยา​คมในโครงการห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​

คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​

ยินดี​ต้อนรับ​นักเรียน​ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​โรงเรียน​เมืองแกพิทยา​คม

ในโครงการห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​

วันที่​15กุมภาพันธ์​2563​ณศูนย์​วิทยาศาสตร์​และวิทยาศาสตร์​ประยุกต์

แชร์ข่าวนี้