ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก 19 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก 19 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก 19 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08:30 – 11:00 – การใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วและอื่นๆ
อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม, ผศ.สุวรรณา จันคนา
11:00 – 12:00 – การทดสอบความเป็นกรด – เบส ของสารในชีวิตประจำวัน
อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
13:00 – 16:30 – ความรู้สึกเชิงจำนวน
อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
08:30 – 11:00 การประยุกต์ใช้กฏของแก๊ส
อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
11:00 – 12:00 การวิเคราะห์กลุ่มของสารละลาย
อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
13:00 – 16:30 ภาคตัดกรวย
อ.วิชญาพร จันทะนัน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้