ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อม และปรับพื้นฐานกลุ่มวิชาแกนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อม และปรับพื้นฐานกลุ่มวิชาแกนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับร่วมมือจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี
ในการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานกลุ่มวิชาแกนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยามากขึ้น (ที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเคมีร่วมด้วย)
ทั้งนี้ทางสาขาวิชาเล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการเรียนรู้ทางด้านพื้นฐานวิชาเอก
และยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้มีความสนใจในการเรียนวิชาในสาขาด้วย
ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้