Tag - การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ออกรายการ จันทร์นี้ที่ราชภัฎ FM 101.75 MHz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา ออกรายการจันทร์นี้ที่ราชภัฎ 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ออกรายการ จันทร์นี้ที่ราชภัฎ FM 101.75 MHz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ออกรายการ จันทร์นี้ที่ราชภัฎ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ เกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560