Tag - การรับสมัครนักศึกษา

tcas_round2-2018

การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

*** กำหนดการรับสมัคร *** 
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์