Tag - กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดพิธีบายศรี สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562
เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ที่ชั้น 1 ของอาคาร 18
ได้รับเกียรติจากอาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เป็นประธานในพิธี
และคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยบรรยาศที่อบอุ่น

พร้อมกันนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่น 62
เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมกันให้เป็นเหมือนครอบครัวของนิสิตใหม่
มีการสอนบทเพลงของคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนสามารถร้องได้
และถ่ายทอดความภาคภูมิใจในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ด้วย

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/