Tag - กิจกรรมวันเด็ก คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561   ณ บริเวณ ใต้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกิจกรรม ร้อง เล่น เต้นตามจังหวะพร้อมแจกขนม ของรางวัล สำหรับเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมจากพี่ๆ ทั้ง 12 สาขาวิชาให้ความบันทึงกับน้อง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีโรงทาน น้ำแข็งใส ลอดฃ่อง น้ำหวานแจกมามากมาย ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม