Tag - ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์