Tag - งานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562
ณ บริเวณ ใต้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 22
โดยมีกิจกรรมจากพี่ๆ นักศึกษาทั้ง 12 สาขาวิชาให้ความบันเทิงกับเด็กๆ เช่น
การตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวันเด็ก เกมส์เหยียบลูกโป่ง แสดงความสามารถในการเต้น พร้อมแจกขนม ของรางวัล สำหรับเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีโรงทาน น้ำแข็งใส ลอดช่อง น้ำหวาน นำมาแจกผู้ที่มาร่วมกิจกรรมมากมาย

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561   ณ บริเวณ ใต้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกิจกรรม ร้อง เล่น เต้นตามจังหวะพร้อมแจกขนม ของรางวัล สำหรับเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมจากพี่ๆ ทั้ง 12 สาขาวิชาให้ความบันทึงกับน้อง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีโรงทาน น้ำแข็งใส ลอดฃ่อง น้ำหวานแจกมามากมาย ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม