Pajchim-2561

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้เข้าชม 1,511 views

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการปัจฉิิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560

โดยมีกำหนดการปัจฉิมนักศึกษาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -15.00  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษา การชำระหนี้เงินกู้ยืม กยศ. กรอ. การเตรียมตัวก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการสมัครงานและสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน

กำหนดการ