Tag - จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป วันที่ 19 มิถุนายน 2562 [Show slideshow]