Tag - จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์ แสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรต้นแบบ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์