Tag - ตำแหน่งว่างงาน

homemegamart

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน บริษัทโฮมเมก้ามาร์ท จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม 541 views

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน บริษัทโฮมเมก้ามาร์ท จำกัด

เนื่องด้วย บริษัทโฮมเมก้ามาร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าตกแต่งภายในมีความประสงค์จะเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้