Tag - ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอิสาณ         จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา