Tag - ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

เกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

เกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1เกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2เกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3เกียรติบัตร การเข้าร่วมอบรมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดdownload
4เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
5เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6เกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขัน SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload