Tag - นวัตกรรม

สกว-ประกาศทุนวิจัย

สกว.ประกาศทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้เข้าชม 453 views

สกว.ประกาศทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรมโดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561

เอกสารแนบโครงการ


ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ