Tag - บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย 1 เมษายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย 1 เมษายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย 1 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (Jim Thompson) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นำโดย อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 [Show slideshow]