Tag - บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  วันที่12-13 มีนาคม 2561

[IMG-Gal id=11355]

ragaphuk

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ (เรื่องการรับชุดครุยและการติดต่อรับตั๋วขึ้นรถ)

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
(เรื่องการรับชุดครุยและการติดต่อรับตั๋วขึ้นรถ)

รายละเอียดแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ตามเอกสารแนบ 
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับชุดครุยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

2. ที่นั่งบัณฑิต รถรับส่งงานรับปริญญา 17-19 มีนาคม 2561 (รับรอบที่ 2)