Tag - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พย. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พฤศจิกายน 2561
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.45 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (อาคาร 23)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/