Tag - ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ชั้น 1

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชม 790 views

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดาวเรือง (๑๒๑๐๔) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร ๑๒ ชั้น ๑)
ภาพกิจกรรม ::
[IMG-Gal id=12273]

 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กล่าวขอบคุณกรรมการบริหารคณะทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มีข้อราชการหลายเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมปรึกษาหารือในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ
[IMG-Gal id=11085]

 

 

Prachum_samun5-2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560 นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  (อาคาร 12 )  วันที่22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆและรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การบริจาคทุนและการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ผศ.ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560