Tag - ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

บรรยากาศ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

บรรยากาศ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  บุคคลากรและนักศึกษา จำนวน 600คน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ พระราชทาน ในวันพุธที่13 กันยายน 2560 เวลา13.00-16.30 ณ.ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร15 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม 2560

ภาพกิจกรรม :