Tag - ประเพณีลอยกระทง

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
“เพ็ญเดือนสิบสอง ล่องกระทง ส่งสายธาร ราชภัฏ นมัสการ แม่คงคา”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/