Tag - ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับธีมมิสยูนิเวิร์ส

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับธีมมิสยูนิเวิร์ส

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ กับธีมมิสยูนิเวิร์ส

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำแสดง ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับธีมมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Theme)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างแบบและแยกแบบตัด โดย อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/