Tag - พระเทพปริยัตยาจารย์

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

จำนวนผู้เข้าชม 1,259 views

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม : 

[IMG-Gal id=11609]