Tag - พิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในวันพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ลาน BRU โดม