Tag - มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา นำเสนอผลงาน "กุ้งจ่อมผง" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 201

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา นำเสนอผลงาน “กุ้งจ่อมผง” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018

อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา นำเสนอผลงาน “กุ้งจ่อมผง” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018