Tag - ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค

คณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชม 434 views

คณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค (ตามแบบฉบับ ละคร “บุพเพสันนิวาส”)

ภาพกิจกรรม ::
[IMG-Gal id=11808]