Tag - วันนักประดิษฐ์

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ