Tag - วันผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2562
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน

มีกำหนดการดังนี้

07:00 ทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10:00 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทำพิธีที่ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
11:00 พิธีรดน้ำดำหัว และขอพรผู้อาวุโส ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
สาธิตการละเล่นพื้นบ้าน (สะบ้า) จากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
แข่งขันการเล่นสะบ้า โดยคณะ และหน่วยงานส่งเข้าแข่งขัน
14:00 ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศทีมสะบ้า

ผลการแข่งขัน
อันดับที่ 1 ทีมสำนักศิลปและวัฒนธรรม
อันดับที่ 2 ทีมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อันดับที่ 3 ทีมคณะครุศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

songkran-and-elderly-people

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม 664 views

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” จัดขึ้นในวันพุธที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศิวาลัย,ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต และเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรม :
[IMG-Gal id=12064]

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม 774 views

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรมย์ กำหนดจัดโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรมย์ และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเผยแพร่และบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 11 เมษายายน เวลา 11.30 น. ณ บริเวรณลานพระพุทธสัพพัญญูสุตโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นบ้าน/เสื้อลายดอกไม้

กำหนดการ