Tag - วันสงกรานต์

songkran-and-elderly-people

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม 693 views

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” จัดขึ้นในวันพุธที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศิวาลัย,ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต และเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรม :
[IMG-Gal id=12064]

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม 930 views

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรมย์ กำหนดจัดโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัรมย์ และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเผยแพร่และบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 11 เมษายายน เวลา 11.30 น. ณ บริเวรณลานพระพุทธสัพพัญญูสุตโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นบ้าน/เสื้อลายดอกไม้

กำหนดการ