Tag - สถาบัณบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

CULABHON

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 (ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561
(ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

ด้วยสถาบัณบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดจัดงานแนะนำหลักสูตร ( CGI Open house 2018 ) เพื่อแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ 
รายละเอียด : 
details_addstudent2560เอกสารแนบ :