Tag - สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

bclc

การจัดประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

จำนวนผู้เข้าชม 971 views

การจัดประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ
“จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ“จีนศึกษา” ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30. น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-5000-3 ต่อ 328,329 โทรสาร.0+2564-488 หรือ
E-mail : bclc@asia.tu.ac.th

เอกสารแนบโครงการ