Tag - สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปี 2561 โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานกล่าวเปิดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และได้กล่าวอวยพร ให้กับคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดปี 2560 และมอบของขวัญปีใหม่สำหรับผู้โชคดี ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ภายในงานได้มีกิจกรรมจับฉลากของรางวัลและแลกเปลี่ยนของขวัญ รับประทานอาหาร ร่วมร้องเพลง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ

สังสรรค์ปีใหม่คณะวิทย์ฯ