Tag - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
และได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายรูปร่วมกับ
อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
อาจารย์จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์กมลพร สิทธิไตรย์
และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่ชนะเลิศได้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 อาคาร 15

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในประเภท โอ.เค.
และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาตร์การกีฬามาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความสำคัญของวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมในการศึกษาและการทำงานให้กับน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธาน
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216
นำโดย ร.ต.อ.คณพศ นครเรียบ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.216 และคณะ
เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันดี ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ BRU โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

Food Science Bakery Buffet

งาน Food Science Bakery Buffet บุฟเฟ่ต์เบเกอรี่และขนมไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน Food Science Bakery Buffet บุฟเฟ่ต์เบเกอรี่และขนมไทย

Food Science Bakery Buffet ความอิ่มอร่อยแบบไม่อั้นของขนม จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ในราคาเพียง 20 บาท
จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานไทร อาคาร 2

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

science_star_award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณณฐ มณีวรรณ,นายนพพร ยึดรัมย์,นายพัทธ์ฐานนันท์ มั่นยืน,นายวรพงศ์ สำเหนียก  ที่นำเสนอผลงานชื่อผลิตภัณฑ์ แป้งขนมฝักบัวสำเร็จรูป ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร นากจากนี้ นายนพพร ยึดรัมย์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ในโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

เครือข่ายคนไทยไร้พุง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ  และวิทยากรประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 22 พย. 60 เวลา 9.30-16.00น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการกีฬา

ชมภาพกิจกรรม :

http://www.sport.bru.ac.th/เครือข่ายคนไทยไร้พุง/

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ