Tag - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน

จำนวนผู้เข้าชม 937 views

คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มความรู้ด้านเทคนิค
การเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณทิฆัมพร น้อยกล่ำและคุณกัญญารัตน์ ลิ้มทองกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ บุคคลภายนอกและนักศึกษาที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน

ภาพกิจกรรม ::
[IMG-Gal id=12219]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6” 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6” ในวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร 

สามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมพร้อมเอกสารแนบ มายังสำนักงานทาง http://pdms.arda.or.th  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 

เอกสารแนบ :