Tag - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชม 434 views

คณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค (ตามแบบฉบับ ละคร “บุพเพสันนิวาส”)

ภาพกิจกรรม ::
[IMG-Gal id=11808]

วันอนุรักษ์มรดกไทย

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนผู้เข้าชม 691 views

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

CR.ภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้