กำหนดจัดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ แสนอบอุ่น

กำหนดจัดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ แสนอบอุ่น

กำหนดจัดงาน BRU OPEN HOUSE 2017
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียด :