Tag - เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Amazing Math Camp) - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ ปี3) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดสำหรับนักเรียนdownload
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน "เครื่องบินพลังยาง"download
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU - Tracking Robot Contest 2018)download
14รายชื่อนักเรียนแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าdownload
15รายชื่อนักเรียนแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายdownload