Tag - เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนตามกลุ่มของคณะ

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยงานวัน OPEN_HOUSE 12-15/9/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 12-15/9/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 9/9/2560 เวลา 16.00 น.,ประกาศรายชื่อ 16.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนตามกลุ่มของคณะ (พาทานข้าว และเข้าฐานนิทรรศการแต่ละคณะ)
»อาจารย์ผู้ควบคุม : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ,โดมลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/วัน (จัดเป็นเวรรับผิดชอบ วันละ 15 คน ,หรือถ้าคนไหนเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน ให้ 12 ชั่วโมง ,มีใบขอเวลาเรียนให้)
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 10/9/2560 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 60 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/SARzSlYrGE3sCZcU2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkKoQdHTZpYXZBYLO-skH8xnfN-iRqrH3_Ka1XpcCWo/edit?usp=sharing