Tag - เผยแพร่ผลงานวิจัย

จัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้เข้าชม 513 views

ขอเชิญประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 20 ) ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในหน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 เมษายน 2561

สามารถสัมครเข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์หรือสามารถดูรายระเอียดได้ที่
https://researchsci.kku.ac.th/sci_conference/ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าวิชาการประจำปีร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081-954-5310 (คุณสุภาพร) , 089-576-6004 (คุณศักดิ์สิทธิ์)

เอกสารแนบโครงการ