Tag - เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน" วันที่ 5 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน” วันที่ 5 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง
เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน
วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561

งานเลี้ยงส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 5 กันยายน 2561

 

 

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน" วันที่ 3 - 6 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน” วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง

เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน

วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561

กิจกรรมวิชาการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

ณ ห้องประชุมทานตะวันบุรีรัมย์ วันที่ 4 กันยายน 2561