Tag - เราทำความดี ด้วยหัวใจ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ลดขยะและสร้างชุมชน ปลอดโรคไข้เลือดออก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
โดยจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ลดขยะและสร้างชุมชน ปลอดโรคไข้เลือดออก

ในเขตชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และชุมชนในเขตตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฏาคม 2561

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561

กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และสาขาต่างๆ กิจกรรมโรงทาน
กิจกรรมปลูกป่า และปล่อยปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองขวาง อ.คูเมือง