Tag - แนวทางการหางานและประกอบวิชาชีพ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์เพิ่มศักยภาพให้นักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559

DSC_0062

 ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 714 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณนาตญา แสงสกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการหางานและประกอบวิชาชีพ”และ

DSC_0150DSC_0176คุณทิพธิดา ทิพย์คงคา วิทยากรจาก บริษัท ซุปเปอร์เรซูเม่ จำกัด ให้ความรู้ในเรื่อง “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”

DSC_0120การจัดโครงการในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จึงจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเขียนใบสมัครงานอย่างถูกต้องและเทคนิคของการสัมภาษณ์งานให้มีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการหางานและการประกอบวิชาชีพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

DSC_0184