Tag - แหนมหมูข้าวสามสี

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ให้ความรู้ ตำบลชำนิ 25 มิถุนายน 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ให้ความรู้ ตำบลชำนิ 25 มิถุนายน 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ให้ความรู้ ตำบลชำนิ 25 มิถุนายน 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตผู้ทีรายได้น้อยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ในการทำผลิตภัณฑ์หมูยอ, แหนมหมูข้าวสามสี ให้กับชาวบ้าน ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://food.bru.ac.th/news-pr-2/