Tag - โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 30 มกราคม 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 30 มกราคม 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 30 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่กิ่งต้นไม้ ตัดและถางหญ้า พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
โดยแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
ได้ดำเนินการพัฒนาบริเวณอาคารเรียน 5, 7, 12, 16, 22 และบริเวณโรงยิมเนเซียม ฟิตเนส และสนามกีฬาต่างๆ

ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/